zegar data

Aktualny czas w Warszawa:

poniedziałek, 6 września 2010

MODLITWY, NOWENNA I LITANIA DO ŚWIĘTEJ RITY

HISTORIA ŚWIĘTEJ RITY
Święta Rita jest patronką w trudnych okolicznościach, bo przychodzi z pomocą w rzeczach, które sądząc po ludzku są niemożliwe.

Urodziła się w Rocca Pocena (Włochy). Jako jedyne i ukochane dziecko rodziców, odznaczających sie cnotą miłościerdzia. Tak Bóg kierował losami Rity, że jest wzorem dla rozmaitych stanów. Jest wzorem dla panien, bo od dziecka kochała modlitwę, praktykowała umartwienia, odmawiała sobie wszystkiego, nawet pożywienia, by móc wspierać obficiej ubogich. Marzyła o wstąpieniu do klasztoru. Ulegając jednak woli rodziców wyszła za mąż, aby być znów wzorem i przykładem dla mężatek i matek. Mąż Rity miał gwałtowny charakter i był postrachem dla całej okolicy. Rita swoją łagodnością i dobrocią -odmieniła serce męża. Został on zamordowany w takiej chwili, kiedy pojednał sie już z Bogiem. Dwaj synowie chcieli pomścić śmierć ojca, jednak dzięki modłom pobożnej matki przebaczyli zabójcy i wkrótce obaj zmarli. Rita postanowiła wtedy wstąpić do zakonu. Dwukrotnie odmówiono jej przyjęcia. Pewnej nocy okazali jej się trzej święci, do których miała szczególniejsze nabożeństwo: św. Jan Chrzciciel, św. Augusty, św Mikołaj z Tolentino. Wprowadzili ją do klasztoru, ciężka żelazna brama rozwarła się i siosrty augustanki tym razem zgodziły się ją przyjąć do swojego zgromadzenia. Gdy została zakonnicą, oddawała się umartwianiu i pokucie, zatapiała w rozważaniu Męki Pańskiej. Pewnego dnia modliła się gorąco, by ją Pan Jezus przypuścił do udziału w swej Męce. Z korony cierniowej odłączył się jeden kolec i utkwił w jej czole. Wywiązała się jątrząca rana. Dla większego jej upokorzenia Bóg dopuścił, że rana wydawała przykrą woń. Przez kolejne 15 lat, które Rita spędziła w odosobnieniu, ze względu na przykrą woń, rana zagoiła się tylko raz. Wtedy kiedy postanowiła wybrać się do Rzymu, by uczesniczyć w odpuście jubileuszowym. Po powrocie rana na nowo się otworzyła. Bóg potwierdził świętość Rity tak za życia, jak i po śmierci. Pewnego razu znajoma zapytała ją, czy może się jej czymś przysłużyć. Rita odpowiedziała: "idź do mego ogrodu w Rocca Pocena i tam zerwij dla mnie różę". Było to w styczniu, a zima była wyjątkowo ostra. Na zamarzniętym krzaku faktycznie rosła pięknie rozkwitnięta róża. Rita z radością wzięła ten kwiat, jako symbol miłości od swego Niebieskiego Oblubieńca.

Umarła w opinii świętości 22 maja 1447 roku. Liczne cuda działy sie po jej śmierci. Ciało pozostało giętkie. Gdy za jej przyczyną ma sie stać nowy cud - to ciało jej wydaje miłą woń. Papież Urban VIII ogłosił ją błogosławioną w 1627 roku. Wtedy Rita otworzyła oczy, które miała dotąd zamkniete i takie już pozostały. Kanonizował ją Papież Leon XIII 24 maja 1900 roku. Jej święto obchodzi się 22 maja.


MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RITY

Przemożna Orędowniczko u Boga Święta Rito jaśniejąca gwiazdo świętego katolickiego Kościoła, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, pociecho chorych i ubogich, podziwie świętych, wzorze świętości dla wszystkich stanów, wybrana oblubienico Jezusa Chrystusa, świętymi bliznami naznaczona i świętym cierniem przeszyta, proszę Cię, wyjednaj mi u Boga zupełne poddanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach życia i dar rozpamiętywania Męki Bolesnej Pana naszego Jezusa Chrystusa z taką pobożnością, z jaką ty u Króla w cierniowej koronie w duchu patrzyłaś.
Wyjednaj mi u Boga, bym umiał za moje grzeszne życie odpokutować, odpuszczenia grzechów dostąpić, a potem mógł z Tobą Boga oglądać na wieki. Amen!

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RITY

Święta Rito, posłuszna córo swoim rodzicom, kochająca małżonko gwałtownego męża, cierpliwa matko dwojga trudnych dzieci, dobrotliwie wyrozumiała współsiostro w klasztornej wspólnocie, cudowna współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana. Ty znasz ludzi, oraz ich nędzę. Ty wiesz także o palących troskach mego serca. Bezgraniczna ufność w moc Twego orędownictwa prowadzi mnie do Ciebie. Pomogłaś niezliczonym ludziom w rozpaczliwych i prawie beznadziejnych wypadkach, byłaś ostatnią ucieczką dla proszących Cię z wiarą. Nie opuszczaj mnie także w mojej wielkiej potrzebie .....

Ty doświadczyłaś wielu cierpień i stałaś sie godną nosić na swym czole ranę cierniowej korony. Dopomóż mi także iść moją drogą i nieść mój krzyż razem z Chrystusem, aby zaprowadził mnie do nieba. Amen!

MODLITWA NA RÓŻNE OKOLICZNOŚCI

O Święta Rito, nasza patronko także w sprawach niemożliwych, opiekunko w sprawach beznadziejnych, aby Bóg uwolnił mnie z obecnego mojego utrapienia i oddalił lęk, który dręczy moje serce.
Przez udręki, które sama tak często doświadczałaś w podobnych wypadkach, miej dla mnie, Twojej czcicielki współczucie, która z ufnością prosi o Twoje wstawiennictwo u Bożego Serca naszego Jezusa Ukrzyżowanego. O Święta Rito, kieruj moimi intencjami w tych moich pokornych modlitwach i gorących pragnieniach. Naprawiając przeszłe grzeszne życie moje i po otrzymaniu odpuszczenia wszystkich grzechów moich, mam wielką nadzieję, że kiedyś w niebie będę się cieszyć Bogiem razem z Tobą przez cała wieczność. Amen!

Święta Rito, patronko w sprawach beznadziejnych - módl się za nami
Święta Rito, patronko w sprawach niemożliwych - przyczyń się za nami
3 razy: Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RITY

Na pierwszy dzień

Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławiłimię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.
O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na drugi dzień

Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Mary­jo... Chwała Ojcu... Antyfona…

Na trzeci dzień

Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Antyfona...

Na czwarty dzień

0 święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskęłaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Antyfona...

Na piąty dzień

Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Antyfona...

Na szósty dzień

Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Mary­jo... Chwała Ojcu...Antyfona…

Na siódmy dzień

Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Antyfona…

Na ósmy dzień

Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Antyfona…

Na dziewiąty dzień

Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną „Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i „Świętą do spraw trudnych".

O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Mary­jo... Chwała Ojcu...Antyfona…


TRIDUUM DO ŚWIĘTEJ RITY ( lub Nowenna)

I

O wieka głosicielko chwały Chrystusa, Święta Rito, jednoczę się z Tobą, aby dziękować Bogu i wychwalać Go przez całą wieczność za mnóstwo otrzymanych łask, którymi zostałaś ubogacona. Ty kochałaś Jezusa Ukrzyźowanego, a On dał dowód swojej miłości ku Tobie, obdarzając Cię cierniem. Jezus Chrystus ustanowił Cie opiekunką potężną dla wypraszania łask, nawet w sprawach beznadziejnych, przeto nazwana zostałaś Święta od spraw niemożliwych. Proszę Cię przez tę miłość, którą serce Twoje kochało Chrystusa, abyś mi wyprosiła u Boga tę łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Wystarczy, abyś powiedziała jedno słowo za mną do miłosiernego Zbawiciela, a wszystko otrzymam. Najłaskawszy Jezus nie potrafi Ci niczego odmówić, o co prosisz, bo Tyś żadnej ofiary nie odmówiłaś, o którą Cie prosił. Widzisz, jak wielka jest moja potrzeba, jak pilna ta łaska, o którą proszę. Jestem pewna, że za Twoją przyczyną otrzymam od Jezusa to, o co proszę.

3 razy: Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

II

Ukochana Święta Rito, wysławiam Cię i błogosławię nie tylko za Twoją moc cudotwórczą, do której uciekaja się nieszczęsliwi, ile raczej za heroizm Twoich cnót. Błogosławię Cię, wzorze dusz niewinnych, serc czystych, prostych i dziecięcych, tak miłych Chrystusowi.Błogosławię Cię o wzorze małżonek i matekchrześcijańskich, o męczennico cierpliwości i żaliwości o zbawienie wieczne dla dusz Twojego męża i synów. Błogosławie Cię, o seraficko Oblubienico Chrystusa, której życie było zawsze ukryte z Chrystusem w Bogu. O umiłowana Córo św. Augustyna, w Tobie składam moją nieograniczoną ufność, bowiem jeśli Pan Bóg dał Cię za wzór dla wszystkich stanów, wszystkich stanów jesteś potężna opiekunką. A jak w jakimkolwiek stanie będąc, na Ciebie muszę patrzeć, aby Cię naśladować, podobnie w Tobie muszę złożyć całą moją ufność, że wyprosisz mi u Boga każdą łaskę, która dla mojego stanu jest potrzebna.

3 razy: Ojcze nasz ..., Zdrowas Maryjo..., Chwała Ojcu ...

III

O ukryta męczennico pełnienia domowego i klasztornego obowiązku, Święta Rito, jakieś doskonałe było Twoje poddanie się Woli Bożej, a jednak jak gorzkie były Twoje łzy, jak głęboki ból zadany śmiercią męża i ukochanych synów i Ty, która znasz srogość bólu, możesz mi współczuć i osuszyć moje łzy. Poddaję się pod rozporządzenia Boga, Ojca kochającego, całuję rękę, która z miłości ku mnie karci mnie. I kiedy z Chrystusem powtarzam: Nie moja, ale Wola Boża niech się stanie, z tym samym Chrystusem muszę powiedzieć: Duch ochoczy, ale ciało słabe: niech odejdzie ode mnie ten kielich. Uznaję , że słusznie spada na mnie kara za grzechy moje. Ale Ty Święta Rito, niewinna, przejednaj Chrystusa, uproś zmiłowanie i przebaczenie. Za Twoją przyczyn a mam nadzieję otrzymania łaski, o którą gorąco błagam

3 razy: Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Chwała Ojcu ...


Litania do Św. Rity

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się nad nami. Niepokalana Dziewico,
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Matko Serca Najświętszego, módl się za nami.
Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie,módlcie się za nami.
Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze pokory,
Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą,
Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela,
Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela,
Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała,
Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła,
Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła,
Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała,
Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła,
Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana,
Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli,
Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą,
Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli,
Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali,
Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały,
Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali,
Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali,
Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K:Módl się za nami Święta Rito! W:Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu swoim za wstawiennictwem św. Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce św. Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną.

Przez Chrystusa Pana naszego.Amen!


BARDZO SKUTECZNA MODLITWA W SPRAWACH TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH

O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.

Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi)

Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.

O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.

53 komentarze:

 1. święta Rito uproś u Pana Młosiernego łaski zdrowia dla moich chorych wnucząt.

  OdpowiedzUsuń

 2. Aby moja córka nie popełniła tego głupstwa i nie zerwała z chłopakiem który tak bardzo ją kocha.

  OdpowiedzUsuń
 3. ŚWIĘTA RITO
  DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKO CO DLA MNIE ZROBIŁAŚ.

  OdpowiedzUsuń
 4. ŚWIĘTA RITO BŁAGAM O ŁASKĘ MACIERZYŃSTWA.

  OdpowiedzUsuń
 5. Święta Rito spraw, aby chłopak, którego zostawiłam zrozumiał, że nadal mnie kocha i wrócił do mnie i abyśmy już na zawsze byli razem.

  OdpowiedzUsuń
 6. BŁAGAM CIE SW.RITO O WSTAWIENNICTWO DO MIŁOSIERNEGO JEZUSA CHRYSTUSA O CUD UZDROWIENIA MOJEGO MĘZA . JEZU UFAM TOBIE

  OdpowiedzUsuń
 7. SW. RITO PROSZE O WSTAWIENNICTWO U JEZUSA CHRYSTUSA O CUD UZDROWIENIA MOJEGO MEZA UFAM TOBIE JEZU

  OdpowiedzUsuń
 8. Święta Rito proszę o wstawiennictwo u Jezusa Chrystusa o cud uzdrowienia małżeństwa Pauliny i Marcia .Oby się pojednali .Jezu Ufam w Tobie

  OdpowiedzUsuń
 9. o Sw.Rito upros prosze mi u Boga aby raczył obdarzyc miloscia serce Grzeska do mnie i aby dał nam szanse bycia razem i stworzenia rodziny...Sw.Rito wierze ze wysłuchasz moich modlitw i bardzo ci za to dziekuje

  OdpowiedzUsuń
 10. Sw Rito Proszę o pomoc w intencji uratowania związku Marta Paweł z warszawy. Ciągle kocham moje małe słonko które zawsze każego dnia śiwieciło dla mnie

  OdpowiedzUsuń
 11. św. Rito proszę o poprawę w moim życiu zawodowym, za moją rodzinę i o to aby została żoną i matką

  OdpowiedzUsuń
 12. Św Rito proszę o mądrość dla mojej córki, aby umiała podejmować dobre i dojrzałe decyzje.

  OdpowiedzUsuń
 13. Kochana Święta Rito,
  Mam wiele próśb, ale jedna z nich jest dla mnie najważniejsza: to doświadczenie cudu miłości mężczyzny i stworzenia z nim rodziny i właśnie o tą łaskę chcę Cię prosić Święta Rito. Oblubienico Jezusa Chrystusa, pomóż mi w tej jakże trudnej sytuacji życiowej. Tak bardzo chciałabym być kochana. Błagam Cię usilnie droga Święta Rito, wstaw się w intencji mojej prośby do Pana Jezusa Chrystusa.
  ufająca Ci bezgranicznie Paulina.

  OdpowiedzUsuń
 14. Błagam o łaskę macierzyństwa i o wybaczenie i miłość mojego chłopaka. Proszę żebyśmy byli szczęśliwymi rodzicami i dobrymi, kochającymi małżonkami dla siebie nawzajem do końca swojego życia.

  OdpowiedzUsuń
 15. dziekuje sw,.Rito za pomoc

  OdpowiedzUsuń
 16. Sw Rito prosze Cie o to aby dziewczyna z ktora sie rozstalem Wiola zrozumiala ze chce do mnie wrocic I przyjaciolki ktorych sie radzi zeby tez jej w tym pomogly by sie wrocila . Bardzo Cie proszee jestes moja ostatnia nadzieja wierze ze mi pomozesz

  OdpowiedzUsuń
 17. Św.Rito proszę o dar macierzyństwa. Jezu Ufam Tobie

  OdpowiedzUsuń
 18. prosze cie sw rito o nawrocenie mojego syna i uwolnienie sie z nałogow

  OdpowiedzUsuń
 19. Święta Rito proszę Cię o to aby chłopak którego tak bardzo kocham wrócił do mnie i żebyśmy byli szczęśliwi i razem na zawsze.

  OdpowiedzUsuń
 20. Święta Rito proszę Cię o to żeby dziewczyna na której mi zależy chciała byśmy byli parą...

  OdpowiedzUsuń
 21. Święta Rito proszę cię módl się za mną i wyproś mi proszę
  wszystkie potrzebne mi łaski

  OdpowiedzUsuń
 22. Daj mi siłę i pozwól abym znów uwierzyła w miłość ......

  OdpowiedzUsuń
 23. Święta Rito proszę cie wypraszaj nam wszystkie potrzebne łaski módl się za nami i nie ustawaj w prośbach które do ciebie zanosimy miej w opiece nas wszystkich,szczególnie proszę o dar zdrowia psychicznego,zdrowego serca ,duszy,i jasnego czystego umysłu oraz zdrowego rosądku

  OdpowiedzUsuń
 24. Święta Rito błagam Cię o zdrowie dla Jakuba ,który uległ wypadkowi samochodowemu i jest w ciężkim stanie ,proszę Cię o siły w tym trudnym czasie dla Bożenki,Julitki i Zbysia .

  OdpowiedzUsuń
 25. Święta Rito bardzo cię proszę o wyproszenie dla mnie łaski zdrowia u naszego uzdrowiciela i zbawiciela Jezusa Chrystusa i o uwolnienie mnie od wszystkiego złego szczególnie od wszystkich negatywnych myśli iczuć

  OdpowiedzUsuń
 26. Dziękuję Ci św.Rito, że uwolniłaś mojego męża z więzów złego.
  Bogu niech będą dzięki!!!
  Podziwiam Twoją miłość, cierpliwość i mądrość jaką miałaś do każdego człowieka na ziemi o szczególnie do swoich bliskich,jesteś moim niedoścignionym wzorem.

  OdpowiedzUsuń
 27. Święta Rito, całym sercem proszę Cię o wsparcie w naszej bardzo trudnej sprawie... tylko Ty możesz nam pomóc JUT

  OdpowiedzUsuń
 28. Prosze cie swieta Rito, mödl sie ze mna , oto zeby Chris sie meldowal, zeby mnie chcial, zeby mnie pokochal.Dziekuje ci za wszystko, co juz dlamnie zrobilas !! "Jesu ufam tobie..ty sie tym zajmij."

  OdpowiedzUsuń
 29. Świeta Rito proszę Cie o wstawiennictwo w trudnej a nawet beznadziejnej sprawie - powrót do zdrowia mojej cioci Ani, która obecnie w szpitalu walczy o życie

  OdpowiedzUsuń
 30. Prosze swieta Rito o to bym stala sie lepszym czlowiekiem, cierpliwsza matka i czulsza zona.Szatan mnie sprowadza na zla droge ale ja chce zostac z Panem Bogiem mimo iz uczynilam wiele zlych rzeczy blagam o mocna wole i odmiane wewnetrzna prosze pomoz mi Święta Rito. .Ania

  OdpowiedzUsuń
 31. Sw. Rito prosze o znalezienie bezpiecznej pracy i szkoly dla swoich bliskich. pomoz nam zaczac na nowo...

  OdpowiedzUsuń
 32. Św.Rito, z ufnością i nadzieją proszę o wstawiennictwo do Boga Miłosiernego i Matki Bożej o łaski tak bardzo potrzebne na trudny czas leczenia, o siły fizyczne i duchowe, o cud uzdrowienia z ciężkiej choroby ukochanej osoby. Jesteśmy bezsilni, w Tobie o Panie nadzieja,nie opuszczaj nas

  OdpowiedzUsuń
 33. Św.Rito Proszę Cię o zdrowie dla rodziców o nawrócenie na drogę kościoła i siłę do zerwania z nałogiem pijaństwa dla syna Andrzeja oraz o zdrowie i wszelkie łaski Boże dla Moniki,Łukasza,Haneczki,Marii i Leokadii

  OdpowiedzUsuń
 34. Proszę o to,aby mój mąż Piotrek odnalazł wiarę w Boga

  OdpowiedzUsuń
 35. Proszę aby mój mąż Piotrek odnalazł wiarę w Boga.

  OdpowiedzUsuń
 36. Św. Rito, dziękuję za wsparcie i pomoc. Proszę, uproś u Boga Miłosiernego i Matki Bożej łaski na trudny czas leczenia choroby nowotworowej, umocnij naszą wiarę,nadzieję, daj nam łaskę cierpliwości i wytrwałości w modlitwie i w oczekiwaniu na te łaski, o które modlimy się - czcicielka

  OdpowiedzUsuń
 37. Św. Rito, proszę o siły fizyczne i duchowe na trudny czas leczenia bliskiej mi osoby z choroby nowotworowej, proszę o poprawę wyników, o cud uzdrowienia, proszę o umocnienie naszej wiary, nadziei, miłości. Ufam w Twoje wstawiennictwo św. Rito, Jezu, ufam Tobie i w Tobie mam nadzieję - czcicielka

  OdpowiedzUsuń
 38. Św.Rito proszę żeby Ela i Ola ze mną mieszkały.Proszę o ich zdrowie.Proszę o dar zdrowego potomstwa dla córki Justyny i żeby nigdy nie opuszczała nas ani domu rodzinnego.O córkę Kasię i syna Stasia poroszę ,o powrót na ziemię rodzinną i wybudowanie sobie ładnych domków i o dar dalszego potomstwa dla nich proszę.

  OdpowiedzUsuń
 39. o Sw.Rito Bog Zaplac za wszystkie otrzymane laski i za wnuczke Martynke ,Prosze Cie o wstawiennictwo za syna Andrzeja aby uwolnil sie od zlego i zacza nowe zycie z wiara bez nalogow z ktorymi sobie nie moze poradzic chciarz byl na trzech terapiach .Prosze o nawrocenie do wiary ,Pogode Ducha aby uwolnil sie od agresji ,krzykow ,lenistwa ,zacza troszczyc sie o rodzine ,i zrobil szczery zal za grzechy i spowiedz wraz z Natalia aby z czysty sercem i dusza mogli polaczyc sie sakramentem malzenstwa w kosciele przed Bogiem bo tego pragna ale nie moga sobie poradzic bo bez wiary jest trudno. Dlatego prosze z pokornym sercem upros te laske u Jezusa i Maryji dla Andrzeja i Natali . Twoja czcicielka na zawsze .Amen

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy wpis podlega pod ocenę moderatora serwisu.Jest to wymagane ze względu na fakt,ze nie wszyscy są delikatnie mówiąc cenzuralni i nie rozumieją,że wiara nie jest tematem do żartów i kiepskich dowcipów.Życzymy owocnych modlitw i wielu łask wyjednanych.
   Z Bogiem.
   I pamiętajcie Modlitwa to Potęga.

   Usuń
  2. Bog zaplac

   Usuń
 40. Święta Rito proszę Cię napełnij miłością Piotra do Magdaleny by wrócił do niej i ich córeczki a Dobry Pan Bóg połączył ich sakramentem małżeńskim .Wierzę w Twoją pomoc .Amen.

  OdpowiedzUsuń
 41. sw Rito prosze o uzdrowienie krystyny

  OdpowiedzUsuń
 42. Dziękuję Święta Rito :)

  OdpowiedzUsuń
 43. Św. Rito błagam wyprostować łaskę u Boga o którą cie proszę . Błagam. Amen

  OdpowiedzUsuń
 44. Św.Rito błagam cie o pomoc i łaskę, wypros mi u Boga to o co cie błagam o pojednanie i milosc wieczna .Amen

  OdpowiedzUsuń
 45. Dziękuje św.Rito za pracę i proszę bądź zawsze ze mną i moją rodziną

  OdpowiedzUsuń
 46. 17.12.2016 Św Rito błagam Cie o pomoc,wyproś mi łaskę Bogu wiadomej. Błagam.


  OdpowiedzUsuń
 47. Prosze o pomoc w prosbie do Boga aby byla wysluchana

  OdpowiedzUsuń
 48. Swieta Rito wesprzyj mnie w mojej prosbie

  OdpowiedzUsuń
 49. Swieta Rito wesprzyj mnie w mojej prosbie do Boga aby moj syn zalozyl szczesliwa , katolicka rodzine.

  OdpowiedzUsuń
 50. Goraco prosze o wysluchanie mojej prosby I udzielenie laski dla mojego syna aby zalozyl rodzine.

  OdpowiedzUsuń
 51. Swieta Rito, wstaw sie do Boga w mojej prosbie dla syna Przemka Jana, aby pokonal starch I szczesliwie zalozyl rodzine. Badz dla niego milosierna I wysluchaj mojej prosby.

  OdpowiedzUsuń